Nyanställd Vikarie i Time Care Pool 17.2
feedback@timecare.se
Det här är en startguide för dig som Vikarie.
1.
Gå till sökväg
2.
Logga in
3.
Startsida
4.
Byt lösenord
5.
Min profil
6.
Personlig kalender - Allmänt
7.
Personlig kalender - Anmäl tillgänglighet
8.
Förfrågning - Bokning
9.
Intresseanmälan
10.
Sammanfattning
11.
Manual via Hjälp
12.
Time Care Pool i mobilen
Was this guide helpful to you?